Navigácia

Zápis do 1. ročníka ZŠ

POZVÁNKA NA ZÁPIS DO šKOLY

Základná škola, Školská 3, Poltár

 

pozýva predškolákov a ich rodičov na

ZÁPIS DETÍ DO 1.ROČNÍKA

 

Zápis sa koná -v piatok ............    od 12:00-do 19:00 hod.

       a .............-v sobotu          od 8:00-12:00 hod. 

 

Je potrebné, aby na zápis prišli s dieťaťom obaja zákonní zástupcovia.

 

Vážení rodičia, ešte je možné prísť zapísať dieťa aj individuálne od .....................-do .................... v čase od 8:00-do 16:00hod.

Zapísať svoje dieťa do školy môžete aj formou vyplnenia elektronickej prihlášky, ktorú nájdete TU, alebo aj na bočnej lište. Keď ju doma vyplníte a odošlete ku nám, je potrebné, aby ste ju prišli aj osobne do školy podpísať obaja zákonní zástupcovia.                                                                                                                              

  So sebou na zápis si prineste:

- rodný list dieťaťa                                                                                            - občiansky preukaz (zákonný zástupca) 

- ak máte možnosť doma vytlačiť prihlášku, tak aj vytlačenú a podpísanú (obomi zákonnými zástupcami) elektronickú prihlášku (ak ste ju vyplnili doma) 

- ak takúto možnosť nemáte, my prihlášku vytlačíme a vy ju iba prídete     podpísať                                                    

 

Na našej stránke v ľavom menu nájdete  elektronickú prihlášku do ZŠ, ktorú si v pokoji domova môžete hocikedy vyplniť a zadať "ODOSLAŤ" a prihláška bude odoslaná na našu školu, ale musíte ju prísť do školy podpísať obaja zákonní zástupcovia.

Prihlášku si môžete doma aj vytlačiť a hotovú priniesť na zápis.

V sekcii "Tlačivá a žiadosti" nájdete tiež všetky žiadosti, ktoré potrebujete ak Vaše dieťa bude plniť školskú dochádzku v zahraničí, alebo žiadate o predčasné zaškolenie Vášho dieťaťa.

 

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás!

Kolektív pedagogických zamestnancov a riaditeľstvo ZŠ

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica školská č.3, 98701 Poltár
  • riaditeľ školy: 0911 310 019
    +421 047 4222315

    vedenie@zsskolpoltar.edu.sk

Fotogaléria