Navigácia

Voľné pracovné miesta

Prijmeme učiteľa/učiteľku

                

Zamestnávateľ

Kategória zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov

Iné požiadavky

Názov

Adresa

Kontakt

 

 

 

 

Základná škola

Školská 3,

987 01 Poltár

vedenie@zsskolpoltar.edu.sk

 

0911 310 019 - riad.školy

Učiteľ pre druhý
stupeň – nižšie
stredné
vzdelávanie
s aprobáciou

Fyzika

Technika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu

 

Profesijný štruktúrovaný životopis

 

Overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelávaní

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Bezúhonnosť

 

Zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

 

Zápočtový list od posledného zamestnávateľa

                    i

 

 

 

Nástup  s možnosťou na dobu neurčitú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

T

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica školská č.3, 98701 Poltár
  • riaditeľ školy: 0911 310 019
    +421 047 4222315

    vedenie@zsskolpoltar.edu.sk

Fotogaléria