Navigácia

 • Letná škola

  Letná škola


  Dávame do pozornosti rodičom možnosť zapísať dieťa do Letnej školy .  

  T e r m í n    letnej školy je :  

  od  15.augusta 2022 do 26.augusta 2022

  Letnú školu  p o n ú k a m e  :  žiakom 0. - 4.roč. ZŠ a žiakom 5. - 8. roč. ZŠ , každý deň v čase od 08.00 hod.  do 15.00 hod.

  Jednu skupinu bude tvoriť maximálne 20 detí .

  Letná škola bude mať  zážitkový, hravý a  tvorivý charakter . Počas letnej školy budú pre deti pripravené rôzne vzdelávacie, voľnočasové, socializačné a pohybové aktivity.

  Deti, budú mať zabezpečenú bezplatnú celodennú stravu.

  Výučbu zabezpečujú pedagogickí zamestnanci školy.


                                                                         Mgr. Eva Dirbáková, riaditeľka ZŠ

  PLAGAT_LS_-_oznam_2022.docx  

 • Slávnostná rozlúčka s 9.A triedou

  Slávnostná rozlúčka s 9.A triedou

  Dňa 27.6.2022 sa konalo slávnostné vyraďovanie deviatakov na mestskom úrade. Žiaci si za prítomnosti p. riaditeľky Dirbákovej, triedneho učiteľa prebrali od p. primátorky Brisudovej pamätný list a darček. Našim žiakom srdečne ďakujeme za pôsobenie na našej škole a úprimne im želáme veľa úspechov a všetko najlepšie v ďalšej ceste životom.

                                                                                                Autor: Mgr. Michal Apjár

 • Návšteva Bratislavy

  Návšteva Bratislavy

  Dňa 24.6.2022 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili výletu do Bratislavy, ktorý naplnil očakávania detí. Veď, kto by nechcel zažiť aspoň na chvíľu trochu filmovej atmosféry v jednotlivých štúdiách televízie JOJ? Alebo vystúpiť na dosky, ktoré znamenajú svet prostredníctvom prehliadky Slovenského národného divadla? Nezabudnuteľnou bola aj jazda Vláčikom Blaváčikom, pri ktorej sme aspoň z diaľky mohli pozorovať Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina či Most SNP s reštauráciou UFO. Prechádzka po nábreží Dunaja nám pripomenula, aké je dôležité spoznávať krásy našej krajiny, nášho hlavného mesta.

   

                             Mgr. M. Miadoková, Mgr. M. Malá, Mgr. A. Telek Nociarová

   

 • DETI DEŤOM

  DETI DEŤOM

  Dňa 6.7.2022 v rámci popoludňajších aktivít si pripravili naši štvrtáci Simonka Sabúchová a Liborko Šoltés športovú súťaž v behu. Konala sa v areáli ŠKD na novovybudovanej tartanovej dráhe. Deti si zmerali sily v behu, kde zapájali svoju šikovnosť a rýchlosť. Všetci sme mali obrovskú radosť, povzbudzovali sa navzájom. Deti sa veľmi tešili, pretože pre nich Simonka a Libor prichystali vlastnoručne vyrobené diplomy a medaily. Liborkovi pomáhal pri výrobe medailí aj starý otec. Ďakujeme za krásne popoludnie.

  pani vychovávateľky Evka, Miška a Janka

 • ROZLÚČKA ŠTVRTÁKOV V ŠKD

  ROZLÚČKA ŠTVRTÁKOV V ŠKD

  Dňa 27.6.2022 pani vychovávateľky z ŠKD pripravili nultý ročník rozlúčky pre štvrtákov v podobe zábavných súťaží, ktoré prebiehali na školskom dvore vo veselej atmosfére. K skvelej nálade pomohlo aj to, že deti súťažili vo veľkých tričkách naplnených balónmi, z čoho mali zábavu nielen súťažiaci, ale aj všetky deti. Pre štvrtákov boli pripravené súťaže zamerané na rýchlosť, šikovnosť, obratnosť, pohotovosť, no najviac na zábavu. Deti súťažili v prenášaní farebnej vody, v nosení pohárov s vodou na tácke, v prenášaní loptičiek, v namotávaní cukríka na nitke jazykom, v jedení melóna a pití džúsu. Nešlo o to, kto bude prvý, ale o to, aby sme sa všetci dobre zabavili. To sa nám aj podarilo, zvíťazili všetci. Touto cestou by sme sa chceli ešte raz rozlúčiť s našimi štvrtákmi – Miškou, Simonkou, Siskou, Liborkom, Matúškom, Miškom a Šimonkom a chceli by sme im popriať veľa úspechov na druhom stupni.          

                                                             E. Dudášová, Bc. M. Nosáľová, Mgr. J. Sivičeková

 • Vo svete rozprávok a zvierat

  Vo svete rozprávok a zvierat

  Rozprávkový zámok v Bojniciach sa 17.06. 2022 stal pre nás miestom s jedinečným spojením krásneho dobového interiéru zámku a rozprávkovým divadelným predstavením troch klasických slovenských rozprávok: Dlhý nos, Laktibrada, O troch grošoch.

  Deti aktívnym spôsobom spolupracovali s hercami, ktorí im pripomenuli, že musíme myslieť aj na druhých, navzájom si pomáhať a mať sa v úcte.

  Po krásnej prehliadke zámku sme sa presunuli do ríše zvierat. V ZOO nám umožnili nahliadnuť do tajov živočíšnej ríše a zároveň obohatiť a doplniť si nové informácie.

  Unavení, ale plní krásnych zážitkov a dojmov sme sa vrátili domov, kde nás už čakali naši najmilší.

                                       

                                                          Text a foto: PaedDr. Anna Bodnárová

 • MAKSÍK a MATEMATICKÝ KLOKAN

  MAKSÍK a MATEMATICKÝ KLOKAN

  Matematické súťaže MAKSÍK a MATEMATICKÝ KLOKAN majú u našich žiakov na 1. stupni každoročne úspech. Tak tomu bolo aj v tomto školskom roku.

  MAKSÍK sprevádzal deti 2.- 4. ročníka celý školský rok. Po poslednom 5.kole boli všetci za svoju snahu odmenení diplomami MÚDRY MAKSÁČIK a ceruzkami s logom súťaže. Najlepšie výsledky dosiahli Lukáš Kučera z 2.B, Adam Bodnár a Šimon Hano zo 4.A . Chlapci boli za svoju snahu a šikovnosť ocenení diplomami NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK a peknými vecnými cenami.

  Medzinárodná matematická súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorá pripravuje žiakov na rôzne druhy testovania, preverila schopnosti všetkých záujemcov z 1.- 4. ročníka. DIPLOM ÚSPEŠNÉHO RIEŠITEĽA a spomienkové darčeky získali Maxim Harandza z 1.A, Natália Hricová a Lukáš Kučera z 2.B, Adam Bodnár a Simona Sabuchová zo 4.A . Ostatní súťažiaci získali za svoje vedomosti ÚČASTNÍCKY DIPLOM a malé vecné ceny.

  Všetkým žiakom gratulujeme a prajeme im ešte veľa matematických úspechov.

  Mgr. Monika Malá

 • Návšteva Mestského úradu v Poltári

  Návšteva Mestského úradu v Poltári

  Keďže sa šiestaci na občianskej náuke práve učia o mestskej samospráve, rozhodli sme sa navštíviť Mestský úrad v Poltári, ktorým nás previedla pani prednostka Mgr. S. Čepková. Žiakov 6. B zo Základnej školy Školská 3 zaujímalo predovšetkým fungovanie mesta, jeho organizácií a inštitúcií. Aj keď sa im kvôli pracovnej vyťaženosti nepodarilo osobne stretnúť pani primátorku, v jej kancelárii sa žiakom páčilo najviac. Ďakujeme za skvelý zážitok a pekné darčeky. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.

  PhDr. Katarína Koldová

 • Škola v prírode HRABOVO

  Škola v prírode HRABOVO

  Štvrtý májový týždeň privítalo našich tretiakov a štvrtákov krásne horské prostredie, ležiace na okraji Národného parku Veľká Fatra. V známej turistickej lokalite na Liptove, neďaleko Ružomberka, sme strávili týždeň plný športu a zábavy. Terasa hotela Hrabovo, kde sme boli ubytovaní, nám poskytla očarujúci výhľad na Chočské vrchy, vodnú nádrž a na okolitú prírodu. Pobyt bol naplnený rôznymi aktivitami, ktoré si pre deti pripravili animátori. Rozcvičky na čerstvom vzduchu, krásne počasie, vychádzky, tímové hry a veľa pohybu, súťaže, tvorivé dielne, diskotéka, večerné ceremónie, k tomu chutná strava, ale aj pár hodín učenia - to bola náplň nášho pobytu v škole v prírode. Päť dní ubehlo ako voda a prišiel čas návratu. Deti si domov doniesli nielen krásne zážitky, ale aj šiltovky, tričká, diplomy a malý darček od CK Wachumba, ktorá pre deti tento pobyt zabezpečila.

   

  Mgr. M.Malá, Mgr. M.Miadoková, Mgr. A.Telek Nociarov

 • KRAJSKÉ KOLO SLÁVIK SLOVENSKA

  KRAJSKÉ KOLO SLÁVIK SLOVENSKA

  Dňa 20.5.2022 sa rozozvučal Zvolenský hrad krištáľovo čistou slovenskou ľudovou piesňou. V 30. ročníku krajského kola súťažnej prehliadky Slávik Slovenka zaspievala piesne Bodaj by vás vy mládenci a Keď sa sýkorčička vydávala žiačka našej ZŠ Školská 3 Natália Hricová, (2.B). Natálka spievala v I. kategórii a na heligonke ju sprevádzal Milan Gabera ml. z Lučenca. Ďakujeme za milé vystúpenie! A tiež ďakujeme všetkým spevákom, speváčkam, hudobníkom a pedagógom, ktorí robia svet hudby krajším. 

          

                                                           Mgr. J. Sivičeková, Mgr. A. Bútorová

 • FLORBALOVÝ TURNAJ ŠKD

  FLORBALOVÝ TURNAJ ŠKD

  Dňa 18.5.2022 si deti v ŠKD perfektne zasúťažili vo florbale. Deti sa na tento turnaj veľmi tešili. Do hry ich motivovali vlastnoručne zhotovené vlajky a aj názvy súťažiacich tímov si deti samé vymýšľali. Od začiatku turnaja naše dievčence z ŠKD v roli mažoretiek povzbudzovali súťažiacich hráčov. Jednotlivé tímy RÝCHLE HOKEJKY SK, QUIC BALL, FLORBALKO SK POLTÁR odohrali turnaj každý s každým. Hlavným rozhodcom bola pani vychovávateľka Evka Dudášová. Všetci hráči dodržiavali pravidlá fair-play a aj v druhom polčase ešte nebolo jasné kto získa „zlato“. Hrali naplno a tak dobre, že súboj bol vyrovnaný. Jednotlivé družstvá sa umiestnili:

  1. miesto: RÝCHLE HOKEJKY

  2. miesto: QUICK BALL

  3. miesto: FLORBALKO POLTÁR SK

   

  E. Dudášová, Mgr. J. Sivičeková, Bc. M. Nosáľová

 • OKRESNÉ KOLO SLÁVIK SLOVENSKA

  OKRESNÉ KOLO SLÁVIK SLOVENSKA

  Dňa 10.5.2022 sa konalo v priestoroch ZŠ, Slobody 2 v Poltári okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Našu školu reprezentovali žiačky Natália Hricová (2.B), ktorá získala v I. kategórii 1. miesto a Silvia Lehocká (4.A), ktorá získala v II. kategórii 3. miesto. Obom dievčatám srdečne gratulujeme k úspechu! V krajskom kole držíme palce Natálii Hricovej.  

   

  Mgr. Jana Sivičeková

 • Deň matiek v obraze

  Deň matiek v obraze

  Záznam z programu v kultúrnom dome v Poltári pripraveného našimi žiakmi a pedagogickými zamestnancami ku Dňu matiek.

   

  Autor videa: Ing. Peter Čertík

 • DETI Z ŠKD POTEŠILI SRDCIA SENIOROV

  DETI Z ŠKD POTEŠILI SRDCIA SENIOROV

   „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.       

  (1. Korinťanom 13:4-8 SSV)

   

  Dňa 11.5.2022 deti z ŠKD pri ZŠ Školská 3 v Poltári zavítali do DSS Tilia v Slanej Lehote, aby potešili srdcia našich seniorov. Pripravený bol prekrásny program, v ktorom zazneli básne, Plachá modlitba za maminkino srdce od p. Milana Rúfusa a tiež báseň Nech vravia ruže od p. Eleny Čepčekovej. Rozveselili nás ľudové piesne Slovenské mamičky, Bodaj by vás vy mládenci, Vretienko mi padá, Spievanky, spievanky, Bývalo mi dobre, Na kráľovej holi, Mám ja hrušku a ešte ďalšie, pri ktorých sme si aj spoločne zatancovali. Nádherný  potlesk získal kvetinový tanec Margarétky, ktorý bol venovaný do neba pani učiteľke Zinke Dudášovej.

  Ďakujeme za spoločné chvíle a tešíme sa opäť nabudúce. 

   

  S láskou vaše pani vychovávateľky Evka, Miška a Janka

 • Plavecký výcvik vo Vysokých Tatrách

  Plavecký výcvik vo Vysokých Tatrách

  V dňoch 25.4.2022-29.4.2022 absolvovali naši žiaci 2.stupňa plavecký kurz vo Vysokých Tatrách. Ubytovanie sme mali v Škole prírody 1.máj – Tatranská Lomnica. Výcvik bol v Aqua City Poprad. Príjemné prostredie, teplá voda, tobogány, pekné ubytovanie, výborná strava, slušní žiaci, turistika, výlet električkou, plavecké preteky...to všetko nám spríjemnilo chvíle strávené vo Vysokých Tatrách.  Z neplavcov sa stali plavci a preteky v plávaní sa skončili s nasledovnými výsledkami:

  Dievčatá

  1.miesto - Rebeka Henžeľová

  2.miesto- Nela Ondrejovičová

  3.miesto- Viktória Machovičová

  Chlapci   

  1.miesto- William Vilhan

  2.miesto- Michal Banga

  3.miesto- Pavel Cienik

   

   

 • MAMKY, MAMIČKY, VY STE NAŠE SRDIEČKA

  MAMKY, MAMIČKY, VY STE NAŠE SRDIEČKA

  Nesiem ti ruže mamička moja,

  lebo dnes veľký sviatok máš,

  keď sa nám oči potichu spoja,

  želanie bez slov rozoznáš.

  Pri príležitosti Dňa Matiek vyrábali deti v ŠKD pre mamičky to najvzácnejšie srdiečko. Vyznanie pre mamku bolo originálne. Deti vpisovali nielen básne, ale aj vlastné texty a nakoniec ho deti vyzdobili, dokreslili podľa vlastnej predstavy.  Srdiečko, ako symbol veľkej lásky venovali svojim najdrahším mamičkám.

   

                                                                    kolektív vychovávateliek ŠKD

 • SLÁVIK SLOVENSKA

  SLÁVIK SLOVENSKA

   

  Dňa 28.apríla 2022 sa rozozvučali detské hrdielka slovenskou ľudovou piesňou. Veľmi si vážime, že sme mohli osláviť 30. jubilejný ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska. V školskom kole spievalo dvanásť dievčat. Zazneli prekrásne piesne: Tancuj, tancuj vykrúcaj, Spievanky, spievanky, Pod horou, pod horou, Letela husička nad širokou vodou, Keď som pásla húsky, Bodaj by vás, Nemám peniaz, Vretienko mi padá, Lístočku dubový, Borievka, borievka, Tota Heľpa, Zjedzte ma vĺčky, zjedzte, Červené jabĺčko, Šijeme vrecia, šijeme,...

   

   

  Víťazky SLÁVIKA SLOVENSKA v školskom kole:

   

  I. KATEGÓRIA:                                           II.KATEGÓRIA:

   

  1.miesto: Natália Hricová, 2.B                      1. miesto: Silvia Lehocká, 4.A

  2.miesto: Hanka Škodová, 2.A                      2. miesto: Timea Lilien Matušiaková, 5.A

  3.miesto: Nela Paulenková, 3.A                    3. miesto: Katarína Oláhová, 5.B

   

  Dievčatám srdečne gratulujeme!

                                                                                                            Text: Mgr. J. Sivičeková

  Foto: Mgr. M. Kromholcová, Mgr. A. Bútorová, Bc. M. Nosáľová

 • Návšteva mestskej knižnice

  Návšteva mestskej knižnice

  Kniha zohráva  veľkú úlohu v živote každého z nás. No viete si predstaviť život bez knihy? Asi nie.  Existujú rôzne druhy kníh, z ktorých si každý čitateľ nájde práve tie, ktoré sú mu najbližšie. Či sú to už knihy, z ktorých sa chceme niečo zaujímavé dozvedieť alebo len také pre zábavu prípadne pre oddych. Každý z nás má a pozná svoju obľúbenú knihu, ku ktorej sa vždy s radosťou vracia. Veď čo je krajšie, ako ponoriť sa do fantázie a spolu s hlavným hrdinom zdieľať jeho pocity, nálady…

  Dňa 5. apríla si žiaci 3.A a 3.B triedy zo Základnej školy na Ulici školskej spestrili vyučovanie návštevou Mestskej knižnice v Poltári. Pani knihovníčka deťom porozprávala o pravidlách správania sa v knižnici. Žiaci mohli zistiť, ako sa stať čitateľom, ako môžu získať čitateľský preukaz, aby si mohli knihu vybrať a požičať. Fotografiami detských spisovateľov si žiaci pripomenuli známe diela a knižné publikácie. Prečítaním krátkeho textu žiaci plnili rôzne úlohy,  lúštili obrázkové hádanky, ktoré majú veľmi radi.

  Z knižnice si deti odniesli pekné zážitky a veríme, že týmto spôsobom si vytvoria pozitívny vzťah ku knihám až do dospelosti.

                                                                                             článok: Mgr. A. Telek Nociarová

                                                                          foto: Mgr. A. Telek Nociarová, Mgr. Miadoková

   

 • Návšteva Historickej školy

  Návšteva Historickej školy

  Špania Dolina je banícka obec, ukrytá vysoko v horách, ktorá sa nachádza len pár kilometrov za Banskou Bystricou. Od nepamäti je známa ohromným náleziskom medenej rudy. Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka je v súčasnosti využívaná ako živé múzeum nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Škola je pomenovaná po svojom rodákovi - známom jazykovedcovi, ktorý  začal s učiteľským chlebíkom v 40. rokoch minulého storočia práve v obci Špania Dolina.

  Dňa 21. apríla mali žiaci 1. stupňa možnosť navštíviť toto múzeum formou exkurzie a absolvovať jednodňový zážitkový program, ktorý prebiehal v interiéri aj v exteriéri.

  V interiéri historickej školy sa žiakom vrátil život o sto rokov dozadu.

  Od pani sprievodkyne sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie o obci, o jej obyvateľoch v tomto regióne.

  V triede, ktorá mala autentickú podobu si žiaci mali možnosť vyskúšať na vlastnej koži, ako sa v dávnej minulosti učilo. Medený zvonček oznamujúci začiatok a koniec vyučovacej hodiny, pôvodné drevené lavice spojené stoličkami, piecka, veľké počítadlo, učebnice z minulého storočia, plechové historické umývadlo a pre neposlušné deti aj trstenica, či tvrdé polienko na kľačanie. Kalamáre s atramentom, do ktorých sa namáčajú pierka a tabuľky, na ktoré sa píše kriedou.

  V exteriéri prešli žiaci malým náučným baníckym chodníkom,  pozreli si štôlňu s baníckymi škriatkami – permoníkmi, videli  Banícky orloj, či Cisársku štôlňu. V dobovom obchode  „Jedivo a potrebné“ si mohli žiaci zakúpiť suveníry.

  Tento deň bol jedinečný.  Žiaci odchádzali domov s dobrou náladou a peknými zážitkami.

                                   

                                                                                                článok: Mgr. A. Telek Nociarová

                                                    foto:  Mgr. A. Telek Nociarová, Mgr. M. Malá, Mgr. M. Miadoková

 • MATEMATICKÝ KLOKAN

  MATEMATICKÝ KLOKAN

  Najväčšia žiacka matematická súťaž na svete, ktorá prebieha v osemdesiatich krajinách sveta, sa na Slovensku v tomto roku konala 11. apríla. Prebehla v základných a stredných školách formou testu, kde žiaci vyberali správne riešenie z piatich ponúkaných možností.

  V našej škole sa zapojili už aj tí najmladší, svoje sily si v kategórií KLOKANKO 1 vyskúšali prváci Lenka Dováľová, Maxim Harandza, Milan Horváth, Nela Hudecová, Kristína Klačanská, Alžbeta Kromholcová, Miroslav Kýpeť, Ján Melich, Sofia Strmeňová a Tereza Sabuchová.

  Z druhákov svoj kladný vzťah k matematike prejavili Adam Budiač, Enrico Cipollone, Tomáš Fekiač, Miroslava Garajová, Natália Hricová, Lukáš Kučera, Zoe Škrabáková a Vivien Vilhanová. Tretiakov reprezentovali Karolína Kurišová, Miroslava Kýpeťová, Nela Paulenková, Boris Samko a Matúš Výberčí. V kategórii pre štvrtákov súťažili Nina Berkyová, Adam Bodnár a Simona Sabuchová.

  Druhý stupeň reprezentovala piatačka Timea Lilien Matušiaková, siedmaci Emma Skýpalová a Timoteus Ančo a ôsmačka Veronika Antalíková.

  To, ako sa našim žiakom darilo a akí boli úspešní, sa dozvieme začiatkom mája.

  Všetkým držíme palce!   

  Mgr. Monika Malá

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica školská č.3, 98701 Poltár
 • riaditeľ školy: 0911 310 019
  +421 047 4222315

Fotogaléria