Navigácia

 • Mikuláš s florbalom

  Mikuláš s florbalom

  Tento predsviatočný čas sme si spestrili školským turnajom vo florbale žiakov. Chlapci našej školy vytvorili štyri družstvá  a pred rozdávaním sladkostí si ešte s chuti  zahrali ich obľúbený florbal. Samozrejme, že nechýbala ani potrebná štipka súťaživosti a tak nespomenúť výsledky by bolo hriechom.

  Deviataci vyhrali všetko čo sa dalo, teda víťaz bol jasný. Ostatné družstvá mali po jednom vyhratom zápase a o poradí rozhodlo skóre. 2.miesto - 8.A, 3. miesto - 8.B a na 4.mieste určite nie najhorší siedmaci. Gratulujeme.

     Mgr. Urda Ivan

 • Ako poskytnúť prvú pomoc?

  Ako poskytnúť prvú pomoc?

  Rozprávať o poskytovaní prvej pomoci môžeme robiť kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí načrtnúť situáciu a v hlave si premyslieť, ako by človek konal. Už v detskom veku je vhodné začať riešiť niektoré situácie a pomáhať tak žiakom, aby za daných okolností  situáciu zvládli. Je to náročná práca, ale v prípade ľudského života neoceniteľná pomoc. Veď čo ak to raz bude práve ten náš ...

  Oslovili sme preto pani Elenku Adamickú, pracovníčku Červeného kríža a záchranárku, ktorá prišla deťom vysvetliť a názorne ukázať základné princípy prvej pomoci. Táto akcia mala za cieľ zvýšiť povedomie detí o dôležitosti prvej pomoci a poskytnúť im základné vedomosti a zručnosti v tejto oblasti. Žiaci mali možnosť zoznámiť sa s niektorými základnými zásadami prvej pomoci. Inštruktáž zahŕňala napríklad vysvetlenie ošetrenia rán, zlomenín či názornú ukážka stabilizovanej polohy. Deti chodili na inštruktáž postupne po skupinkách, mohli si vyskúšať stabilizovanú polohu. Žiaci sa aktívne zapájali a odpovedali na otázky. Niektoré už vedeli, no mnohé sa priučili. Taktiež sme si zopakovali telefónne čísla a kontakty, ktoré sú nevyhnutné v prípade potreby poskytnutia pomoci. Odborníci zdôrazňujú, že včasná a správna reakcia v núdzových situáciách je kľúčová a každý by mal mať základné vedomosti o prvej pomoci.  

  Všetko sa nedá naučiť hneď a treba si zručnosti a vedomosti stále opakovať a prakticky skúšať, preto sme sa dohodli na ďalšom stretnutí.

  Ďakujeme aj pani Lenke Sojkovej za sprostredkovanie stretnutia, za milú pozornosť pre deti a priamu činnosť s našimi žiakmi.

   

  Text: PaedDr. Anna Bodnárová

  Foto: Mgr. Martina Kromholcová,

  Mgr. Andrea Telek Nociarová

 • VESMÍRNE DOBRODRUŽSTVÁ V ŠKD

  VESMÍRNE DOBRODRUŽSTVÁ V ŠKD

  Dňa 21.11.2023 deti v ŠKD skúmali vesmír. „Expedícia vo vesmíre“ priniesla deťom odpovede na otázky a pomohla pri rozvoji čitateľskej gramotnosti. Doplnili sme si nové vedomosti a poznatky z hĺbok vesmíru. Zapojili sme estetické a manuálne zručnosti, vďaka nim vznikli mini kozmonauti, s ktorými sme si zahrali malú výpravu na Mesiac a pritom sa výborne zabavili.                                                                              

   Mgr. Jana Sivičeková 

 • 15.11.2023 - Medzinárodný plavecký deň v Budapešti

  15.11.2023 - Medzinárodný plavecký deň v Budapešti

  Tak ako každý rok ani tento rok nebol výnimkou a naša škola zorganizovala pre našich žiakov medzinárodný plavecký deň v Budapešti. Vždy sa tešíme veľkému záujmu a sme radi, že si tento plavecký deň môžeme každoročne zopakovať s deťmi, ktoré sa ho pravidelne zúčastňujú, ale aj s tými, ktorí boli dnes po prvýkrát... Zábava začala už v autobuse, kde sa spev ozýval aj cez zatvorené okná, pokračovala v bazénoch s protiprúdom či vlnami, vo vírivkách a krik so smiechom znel aj zo skokanskej veže a budapeštianskych tobogánov... Veď naše momentky sú toho dôkazom.

  Cestou späť nás deti prekvapili a nezaspali unavení po celom dni vo vode, ale spev a dobrá nálada trvala až po konečnú zastávku nášho cieľa. Tešíme sa, že sme mohli byť súčasťou tohto dňa a už teraz sa na teba tešíme, Budapešť!

                                                                 Mgr. I. Urda, Mgr. J. Kubaliaková, E. Dudášová, Bc. M. Nosáľová

 • Keď neprišiel Martin na bielom koni, vyrobili sme si koníka v ŠKD

  Keď neprišiel Martin na bielom koni, vyrobili sme si koníka v ŠKD

  V dňoch 10.11.2023 a 13.11.2023 sme si v ŠKD vyrábali koníkov, ktorí by nám mohli pomôcť priniesť sniežik, keď k nám Martin na bielom koni neprišiel...

  S dňom 11. novembra je spojená pranostika: "Svätý Martin prichádza na bielom koni," čo symbolizuje príchod zimy v podobe snehu. Ak na Martina nenapadol sneh, tak určite platilo: "Na svätého Martina kúri sa už z komína," alebo "Na svätého Martina drž sa, synku, komína"... Naši starí či prastarí rodičia často používali aj: "Martin, Klement, Katarína, raz je teplo a raz zima"...

  Aké príslovia, porekadlá či pranostiky používate vy? S deťmi v ŠKD sme si pripomenuli, kto je nositeľom prvého snehu či mrazíkov. Precvičili sme si jemnú motoriku, rozvíjali komunikačné zručnosti, tvorivosť a estetické cítenie. Naše umelecké dielka nájdete vo fotogalérii.

  Evka, Janka a Miška

 • Testovanie pohybových predpokladov

  Testovanie pohybových predpokladov

  Žiaci 1. a 3. ročníkov na našej škole absolvovali testovanie pohybových predpokladov. Predviedli nám svoje schopnosti z rôznych pohybových aktivít. Testovali sme ich obratnosť, rýchlosť, ohybnosť i šikovnosť. Mnohí z nich nás svojimi výkonmi prekvapili i potešili. Všetci sa snažili a do svojich výkonov dali všetko, čo bolo v ich silách. Gratulujeme im k výkonom a dúfame, že z testovania odchádzali síce unavení, ale s dobrým pocitom.

                             Mgr. M. Kochanová

 • Európsky týždeň boja proti drogám

  Európsky týždeň boja proti drogám

  V mesiaci november si pripomíname Európsky týždeň boja proti drogám. Keďže naša škola kladie dôraz aj na preventívne aktivity u žiakov, pozvali sme do školy zamestnancov z Centra poradenstva a prevencie v Lučenci. Prednáška bola určená pre žiakov 3. – 4. ročníka a žiakov 8. – 9. ročníka. Odborní zamestnanci veľmi zaujímavou a pútavou formou priblížili žiakom riziko užívania drog, problematiku alkoholizmu a dôležitosť prevencie.

                                                                                              PhDr. D. Kminiaková

                                                                                              Mgr. N. Kancková

 • Súťažili sme s iBobrom

  Súťažili sme s iBobrom

  Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Spolu súťažilo skoro 130000 žiakov.

  Súťažilo sa v rôznych kategóriách podľa veku žiakov. Na našej škole sa v každej kategórii prihlásilo niekoľko žiakov. Riešili rôzne úlohy zameraných na prácu s informáciami – hľadanie postupu, doplnenie chýbajúcich krokov, vyhľadávanie správnej cesty.

  Viacerým sa podarilo náročné úlohy zdolať a stať sa úspešnými riešiteľmi v jednotlivých kategóriách:

  • Drobec (2. a 3. ročník) boli úspešní M. Kýpeť z 3.B a L. Skýpalová z 2.A.
  • Bobrík (4. a 5. ročník) dosiahli úspech N. Hricová z 4.B, Š. Lehocký z 4.A, E. Cipollone z 4. A a M. Garajová z 4. B.
  • Benjamín (6. a 7. ročník) úspešne riešil A. Bodnár z 6.A.
  • Kadet (8. a 9. ročník) dosiahli úspech V. Horanská, J. Balog, V. Janíková, V. Kuviková, N. Melichová, T. Ančo, M. Banga, J.Klačanský z 9.B, L. Rusnáková a N. Katreniaková z 8.B.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

   

  RNDr. Milan Bodnár

 • Okresné kolo Olympiády zo SJL

  Okresné kolo Olympiády zo SJL

  15. novembra 2023 sa v našej škole, ZŠ Školská 3, konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Cieľom olympiády je rozvíjať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, ale aj zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru. Tento rok v okresnom kole našu školu reprezentoval Timoteus Ančo, žiak 9. B triedy a umiestnil sa na 2. mieste. Srdečne mu blahoželáme a tešíme sa spolu s ním z úspechu.

  PhDr. Katarína Koldová

  Foto: Mgr. N. Tušimová

 • Zumba

  Zumba

  V piatok 10.11. 2023 sa triedy prvého stupňa rozhýbali v rytme zumby. O hodinu dynamického cvičenia plného zábavy, energie a dobrej nálady sa postarala Bc. Kristínka Likavcová. Zaradila do nej prvky merengue, aquazumby, bachata a kids zumby.

  Do roztancovania nabudúce!

                                                                                       Mgr. A. Bútorová

 • SCHRÁNKA DÔVERY

  SCHRÁNKA DÔVERY

  Milí naši žiaci,

  od 20. 11. 2023 bude fungovať aj v našej škole  Schránka dôvery

            – bútľavá vŕba, ktorej sa môžeš zdôveriť s čímkoľvek.

   

  KDE JU NÁJDEŠ?

  Na stene vo vstupnej chodbe do budovy školy – vedľa vrátnice.

   

  NA ČO SLÚŽI?

   

            Schránka dôvery je tu PRE TEBA , keď potrebuješ pomôcť, zdôveriť sa s niečím, čo ťa trápi a teší, alebo len chceš upozorniť na nejaký problém. Ak si neviete s niečím poradiť sami, môžeme vám byť nápomocní. 

  Schránka je venovaná všetkým, ktorí hľadajú odpovede na svoje nezodpovedané otázky.

        Budeme veľmi radi, keď túto schránku dôvery využijete aj na to, aby ste nám napísali nejaký nápad, návrh na zmenu v škole, čo sa vám páči alebo chcete pripomienkovať.

       Svoje nápady, výzvy, kritiku či pochvalu, sťažnosť, problém....  Čokoľvek, čo ťa trápi, napíš na papier, ošetri veľkou dávkou slušnosti a vhoď do schránky. Možno pomôžeš vyriešiť problém aj inému spolužiakovi.

   

  KTO ČÍTA ODKAZY?

   

               Diskrétnosť je samozrejmosťou. Nemusíte mať obavy. Vašim odkazom sa budú venovať koordinátorky prevencie na škole PhDr. Dušana Kminiaková a Mgr. Natália Kancková. V prípade potreby budú s vami diskrétnym spôsobom komunikovať resp. doručia ho osobe, ktorej bude odkaz adresovaný.

   

  MÁ SCHRÁNKA DÔVERY PRAVIDLÁ?

    Áno, komunikuje so žiakmi a rieši len všetky SLUŠNÉ ODKAZY!

   

  Pravidlá schránky dôvery:

  1. Svoje nápady, výzvy, pripomienky, kritiku či pochvalu, sťažnosť, problém, čokoľvek čo ťa trápi, napíš na papier bez neslušných slov a nadávok a vhoď do schránky.
  2. Na odkaz môžeš, ale nemusíš napísať svoje meno. Nezabúdaj, že riešiť sa budú len slušné odkazy.
  3. Pre doručenie odpovede uveď prosím svoju triedu alebo emailovú adresu, kde ti odpoveď zašleme. Do nepodpísaných odkazov napíš aspoň znak/heslo, o ktorom viete len vy.
  4. Do odkazu tiež napíš, komu je určený (ak si žiadaš konkrétnu odpoveď od riaditeľky školy, od zástupkyne, od jednotlivých vyučujúcich, od výchovného poradcu, od špeciálneho pedagóga, od vychovávateliek, od asistentiek, teda od kohokoľvek, nezabudni to tam napísať).
  5. Odpoveď bude doručená tomu, kto na odkaz napíše svoje meno, triedu, emailovú adresu alebo znak/heslo podľa ktorého bude dotyčný vedieť o koho ide.
  6. Všetky odkazy budú riešené diskrétne a to, čo je v listoch sa nikto iný nedozvie!!!

   

  Vyberá sa posledný deň v danom mesiaci.

   

           Každý problém je riešiteľný, ak ho chceme riešiť. Tu sa vám všetkým ponúka možnosť, podpora aj istota, že je tu niekto, kto je ochotný práve Vaše starosti aj radosti zdieľať, pomôcť a dôjsť k riešeniu.

   

         ĎAKUJEME za prejavenú dôveru, pokúsime sa ju nesklamať.

  Tešíme sa na Vaše odkazy!

   

   

   

   

                                                                                                 PhDr. D. Kminiaková

 • "Z ROZPRÁVKY DO VESMÍRU VEDOMOSTÍ"

  V rámci ŠKD sme si pre deti pripravili celoročný projekt "Z ROZPRÁVKY DO VESMÍRU VEDOMOSTÍ", ktorým chceme deťom priblížiť a podať zaujímavé informácie ohľadom vesmíru. Náš projekt bude pozostávať z jednej mesačnej spoločnej aktivity detí ŠKD a jednej samostatnej aktivity oddelení ŠKD.

  21.9.2023 sme pre deti zorganizovali spoločnú aktivitu pod názvom "LET DO KOZMU", kde úlohou detí bolo v školskom areáli hľadať - vesmír, Zem, Mesiac, hviezdy... deti sa s nadšením a chuťou vrhli do súťaže, predbiehali sa, kto prvý nájde všetky vesmírne objekty. Prvé tri miesta v prvom ročníku obsadili 1. Tomáš Ladány 2. Marek Kasáč 3. Martin Vetrák, v druhom ročníku 1. Liliana Skypalová, 2. Matej Kasák 3. Michaela Luptáková, v treťom ročníku Miroslav Kýpeť 2. Terézia Sabuchová 3. Sabína Vývleková a v štvrtom ročníku 1. Hana Škodová 2. Miroslava Garajová 3. Melisa Hazuchová. Všetkým deťom ďakujem za super výkony a zábavu, ktorú sme si spoločne vychutnali.

  Kolektív vychovávateliek Evka, Janka a Miška

   

 • Svetový deň sporenia

  Svetový deň sporenia

  Aj žiaci primárneho vzdelávania našej školy si pripomenuli Svetový deň sporenia 31.10.2023. Na hodinách sa rozprávali o sporení, ako šetriť, čo s nasporenými peniazmi, kde investovať. Každý rozprával po čom túži a čo by si chcel kúpiť. Akým spôsobom si ušetriť peniažky.  Žiaci vyrábali svoje pokladničky buď samé alebo v spolupráci s rodičmi. Podarili sa im nádherne kúsky. Ďakujeme im za kreatívne pokladničky, ktoré skrášľujú interiér našej školy.

                         Mgr. M. Kochanová

 • Deň zdravej výživy

  Deň zdravej výživy

  Október patril zdravej výžive. Žiaci 3.A si spríjemnili vyučovanie ochutnávkou rôznych druhov ovocia. Podieľali sa na výrobe ovocného nápoja. Pripravili si hruškové i čučoriedkové smoothie. Deň sa nám skvelo vydaril a deti si ho náramne užili.

                                Mgr. M. Kochanová

 • "Október - mesiac úcty k starším"

  Dňa 25.10. a 26.10.2023 sme s deťmi ŠKD navštívili Sociálne domovy služieb v Poltári a v Slanej Lehote, kde sme svojou návštevou potešili naše milé starké a starkých. Pripravili sme si pre nich pestrý program plný pesničiek, básničiek, tanca a deti ukázali svoj talent aj hrou na klavíri. Bolo pre nás veľkou cťou a ešte väčším potešením byť aspoň chvíľku s nimi a vyčariť im úsmevy na ich tvárach. Po programe sme našich starkých a starké obdarovali s láskou vyrobenými koláčikmi od našich detí z ŠKD.

  Tím vychovávateliek Evka, Janka a Miška

 • Milá babka, milý dedko, znamenáte pre nás všetko

  Dnes 20.10. a 23.10.2023 sme si s deťmi v ŠKD pripomenuli, v akom duchu sa mesiac október nesie. Porozprávali sme sa s deťmi ako pomáhajú starým rodičom, ako ich majú rady ako trávia s nimi čas a pri tejto príležitosti sme pre nich vyrobili aj malé darčeky ♥️ ♥️ ♥️

  Úctu a vďačnosť k našim najmilším starým rodičom prejavujme nie len v októbri, ale každý deň... Milým slovom, objatím, pomocnou rukou....

  Vychovávateľka Miška

 • VESMÍR VEDOMOSTÍ

  V rámci celoročného projektu "Z ROZPRÁVKY DO VESMÍRU VEDOMOSTÍ" sme sa 4.10.2023 zahrali spoločne hru pod názvom "Vesmír vedomostí". Úlohou detí bolo sa na základe správne zodpovedných otázok dostať do cieľa. Otázky boli zamerané na všeobecné vedomostí detí z bežného života a prispôsobené podľa veku detí. Hrou sa ukázalo, že naše detičky majú múdre hlavičky 😍 ... Za prvý ročník sa umiestnili na prvých priečkach 1.Marek Kasáč 2.Tomáš Ladányi 3.Stela Poledníková, za druhý ročník 1.Jakub Poliak 2.Matej Kasák 3.Lukas Sojka, za tretí ročník 1.Sofia Strmeňová 2.Terézia Sabuchová 3.Pavel Kapec a za štvrtý ročník 1.Miroslava Garajová 2.Šimon Lehocký 3.Melisa Hazuchová...

  Ďakujeme za vašu šikovnosť milé deti🥰

  Kolektív vychovávateliek ŠKD - Evka, Janka a Miška

 • Najlepšia babka, najlepší dedko

  Žiaci Základnej školy ZŠ, Školská 3 v Poltári sa zúčastnili literárnej súťaže, ktorú organizovalo

   

  Mesto Poltár a školská komisia pri MZ v Poltári  

  na tému

  „Najlepší dedko, najlepšia babka“

   

  Pri príležitosti OKTÓBRA – MESIACA ÚCTY K STARŠÍM  napísali krásne slohové práce aj žiaci našej školy. Bolo ťažké z veľkého množstva pekných opisov a rozprávaní o babke alebo dedkovi vybrať tie najlepšie, lebo každá práca mala svoje čaro a hlavne veľké srdce lásky k tým najbližším. Nakoniec porota rozhodla, že našu školu na mestskom úrade v obradnej miestnosti prezentovali žiaci:  Adam Bodnár, Nina Katreniaková, Petra Turoňová, Sára Čevelová, Sára Findrová, Šimon Hano, Hanka Škodová, Katarína Račková, Melisa Hazuchová, Nela Sivičeková

  a víťazstvo si zaslúžila Viktória Horanská, ktorá krásne vyjadrila úctu a lásku svojmu dedkovi Vladkovi Horanskému.

  Všetkým súťažiacim a ich babkám a dedkom gratulujeme.

   

  Mgr. Eva Dirbáková, riaditeľka školy

 • Oblaky

  Oblaky

  Žiaci prvého stupňa sa mohli zapojiť do dlhodobého projektu s názvom ,, OBLAKY“. Úlohou žiakov bolo nafotiť oblaky, ktoré sa podobali na nejakú vec, zvieratko alebo osobu. Výsledkom práce boli nádherné fotky, napr. ležiaci človek, srdce, drak, pery...a mnoho iných. Skúšku fantázie zvládli veľmi dobre. Vyskúšajte si to aj vy, či to tam vidíte .

   

   

  Ocenení vecnou cenou boli:

  1. Natália Krkošková 1.B ,,Zajac
  2. Amia Telek 1.B ,, Stromček
  3. Michaela Palková 2.A ,, Obraz v obraze
  4. Ivana Berkyová  2. B  ,, Kostra ryby
  5. Alžbeta Kromholcová 3.A ,, Sloníča
  6. Ján Melich  3.B  ,, Bubliny
  7. Hanka Škodová  4.A  ,, Krokodíl
  8. Adam Budiač   4.B  ,, Vták

  Ďakujeme všetkým za každú jednu fotografiu.

                                                                                                 Text: Mgr. A. Bútorová

 • Školský turnaj v prehadzovanej

  Školský turnaj v prehadzovanej

  Tentokrát stredajšie športové popoludnie patrilo mladším žiakom z tried: 5.A, 5.B, 6.A a 7.A.

  8.11.si zmerali sily pre nich v atraktívnej hre prehadzovaná. Po vzájomných zápasoch sa jednoznačným víťazom stala 6.A, za ktorú hrala najlepšia hráčka turnaja Silvia Lehocká.

  Ďalšie umiestnenia: 2.miesto - 7.A , 3.miesto - 5.A, 4.miesto - 5.B.

        Mgr. Urda Ivan

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica školská č.3, 98701 Poltár
 • riaditeľ školy: 0911 310 019
  +421 047 4222315

  vedenie@zsskolpoltar.edu.sk

Fotogaléria