Navigácia

 • VŠETKOVEDKO

  VŠETKOVEDKO

  Zaujímavé a rôznorodé úlohy, v ktorých si žiaci 1.stupňa mohli zmerať úroveň svojich vedomostí s rovesníkmi z celej krajiny, pritiahli v tomto školskom roku druhákov a štvrtákov aj z našej školy. V súťaži Všetkovedko predviedli svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok.

  Medzi 30% najúspešnejších z celého Slovenska sa zaradili Lukáš Kučera, Adam Budiač, Natália Hricová, Miroslava Garajová, Zoe Škrabáková z 2.B a Adam Bodnár zo 4.A triedy. Všetci získali krásny titul „Všetkovedko“ a pekné vecné ceny. Za preukázanú múdrosť získali titul „Všetkovedkov učeň“ Miroslava Cieniková a Tomáš Fekiač z 2.B, Hanka Škodová z 2.A a Simona Sabuchová zo 4.A triedy. Všetkým gratulujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov!

   

  Mgr. Monika Malá

 • Fašiangy 2022

  Fašiangy 2022

       Fašiangy majú na Slovensku dlhú tradíciu. Predstavovali čas hodovania, fašiangových sprievodov a tradičných masiek, ktoré boli symbolom radosti, veselosti a hojnosti. S týmto starovekým sviatkom sa zoznamovali aj naši žiaci, ktorí sa mohli „ocitnúť” medzi maskami, ktoré pripravili a inštalovali pani učiteľky v našej škole. Takto prostredníctvom hodín slovenského jazyka a výtvarnej výchovy zažili aspoň na chvíľu ten pocit „byť v sprievode” plnom masiek. V tomto období prechodu od zimy do jari žiaci spoznali zvyky a tradície predveľkonočného obdobia.

                                                                       Text a fotografie: učiteľky 1. stupňa

 • VEĽKONOČNÍ ZAJKOVIA V ŠKD

  VEĽKONOČNÍ ZAJKOVIA V ŠKD

  Malý zajko v tráve čupí, sleduje jak jar sa budí.

  Všetko živé sa raduje, na Veľkú noc sa hotuje.

  Privítajme sviatky jari, nech sa všetkým dobre darí!

   

  Veľká noc je nepochybne najkrajším sviatkom jarného obdobia. Spája sa s ňou mnoho tradícií  a zvykov našich predkov. K symbolom Veľkej noci patrí zajačik, baranček, kuriatko, vajíčko, korbáč a mnohé ďalšie. Naše deti v ŠKD si vytvárali veľkonočných zajkov. Pri tvorivých činnostiach používali pestré, veselé farby. Precvičili si jemnú motoriku a estetické cítenie. Krátili sme si chvíle recitovaním básničiek a vymýšľaním veľkonočných vinšov.

  Všetkým prajeme prekrásne a pokojné veľkonočné sviatky.

                                                                                                              kolektív vychovávateliek

 • Olympiáda z anglického jazyka

  Olympiáda z anglického jazyka

  Veronika Antalíková, žiačka 8.A triedy, sa zúčastnila okresného kola olympiády v anglickom jazyku a obhájila pekné druhé miesto ako úspešný riešiteľ. Veronike srdečne gratulujeme k úspechu.

  Autor: Mgr. Michal Apjár

 • Vyhlásenia

  Vyhlásenia


  V prílohe tohto oznamu si môžete stiahnuť a vytlačiť  písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti alebo oznámenie o výnimke z karantény (tlačivo je potrebné vyplnené odovzdať v deň nástupu do školy triednemu učiteľovi).

  Mgr. Eva Dirbáková, riaditeľka  ZŠ 


  Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_navstevnika.docx

  Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

  Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_ziaka.docx​​​​​​​

 • Pytagoriáda

  Pytagoriáda

  V školskom roku 2021/22 sa uskutočnil 43. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. Je to súťaž, kde jednotlivci súťažia v počítaní matematických úloh. O výsledku nerozhoduje len správnosť výsledku, ale aj čas, za ktorý to dokážu. Žiaci súťažili v šiestich kategóriách rozdelených po ročníkoch: P3 – tretí ročník, P4 – štvrtý ročník, P5 – piaty ročník, P6 – šiesty ročník, P7 – siedmy ročník, P8 – ôsmy ročník.

  Aj v našej škole sa do súťaže zapojilo veľa šikovných žiakov a žiačok. Každý z nich sa pokúsil uspieť v riešení úloh svojej kategórie. Niektorým sa darilo viac, niektorým menej, ale pre každého z nich je to cenná skúsenosť.

  V dňoch 8. a 9. decembra sa uskutočnilo  školské kolo, ktorého sa zúčastnili:

  Kategória P3

  Max Novák, Stela Poliaková, Liliana Kurčíková, Eva Luptáková, Lilly Dováľová, Matúš Výberčí, Zara Skýpalová, Ema Čevelová, Nela Paulenková,

  Kategória P4

  Adam Bodnár, Simona Sabuchová, Šimon Hano, Ján Porubiak, Michaela Horanská

  Kategória P5

  Sára Dobrová, Timea Lilien Matušiaková, Miriam Findrová, Nela Ondrejovičová, Vanesa Vašová, Adam Albert

  Kategória P6

  Nina Katreniaková, Rebeka Henžeľová, Sara Čevelová, Liane Lichtenegger, Linda Rusnáková, Lukáš Kamenský

  Kategória P7

  Timoteus Ančo, Marko Sojka, Viktória Horanská, Emma Kromholcová, Nina Melichová, Emma Skýpalová, Saskia Cabanová, Andrea Hedvigyová

  Kategória P8

  Veronika Antalíková, Viktor Jurkovič, Laura Porubiaková, Daniel Hano, Sebastián Király, Ján Mikloš, Sára Parobeková

   

  Úspešnými riešiteľmi školského kola sa stali žiaci:

  Max Novák, Liliana Kurčíková, Stela Poliaková, Simona Sabuchová, Adam Bodnár, Nina Katreniaková, Timoteus Ančo.

  Títo žiaci sa v dňoch 29. a 30. marca zúčastnili okresného kola súťaže. Tu sa v konkurencii ostatných škôl okresu Poltár žiaci Timoteus Ančo (1. miesto, kategória P7) a Adam Bodnár  (3. miesto kategória P4) stali  úspešnými riešiteľmi okresného kola vo svojich kategóriách.

  Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

   

  RNDr. Milan Bodnár

 • Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

  V slávnostnom a pokojnom duchu sa nieslo okresné kolo 68. ročníka celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo 15. marca 2022  v Základnej škole, Slobody 2, v Poltári.

  Rovnako ako po iné roky, aj tento ročník bol bohatý na výborné prednesy reprezentantov  škôl z celého okresu. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola: Miroslava Garajová (I. kategória), Matúš Kubelka (I. kategória), Rebeka Henžeľová (II. kategória), Veronika Antalíková a Bibiana Amália Matušiaková (III. kategória).  Každé z dievčat sa v okresnom  kole umiestnilo na 3. mieste a Matúš Kubelka obsadil 2. miesto, preto postupuje do vyššieho – regionálneho kola súťaže.

  Tešíme sa z úspechov našich žiakov a všetkým srdečne blahoželáme!

  PhDr. Katarína Koldová

 • Naša jazyková učebňa

  V jazykovej učebni prebieha interaktívne vyučovanie anglického jazyka – práca s interaktívnymi učebnicami a pracovnými zošitmi. Žiaci si precvičujú gramatiku formou online cvičení na interaktívnej tabuli. Majú možnosť vypočuť si text cez slúchadlá, čo je určite kvalitnejšia a zrozumiteľnejšia nahrávka ako z rádia, žiaci pri počúvaní nie sú rušení spolužiakmi. Môžu si precvičiť všetky jazykové zručnosti pomocou interaktívnej tabule – čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie a gramatiku.

                                                 Mgr. Jana Dobrová

 • Hviezdoslavov Kubín

  Hviezdoslavov Kubín
  2. 3. 2022

   

  2. marca 2022 sa v našej škole konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín.  Súťaž má na Slovensku bohatú tradíciu a tento rok prebieha už jej 68. ročník. Pätnásti žiaci z našej školy sa spolu so svojimi učiteľmi a rodičmi svedomito pripravovali, aby pri recitácii podali čo najlepší výkon. A veru, bolo ťažké vyberať z toľkých krásnych prednesov. Odmenou pre žiakov boli sladké pochúťky a krásne vecné darčeky.

  Súťažilo sa v troch kategóriách. Žiaci, ktorí skončili na 1. mieste, budú našu školu reprezentovať v okresnom kole.

  1. kategória (2. – 4. ročník)

  POÉZIA

  1. miesto – Miroslava Garajová
  2. miesto – Natália Hricová
  3. miesto – Melissa Hazuchová

  PRÓZA

  1. miesto – Matúš Kubelka
  2. miesto – Adam Bodnár
  3. miesto – Simona Sabuchová, Nela Paulenková
  1. kategória (5. – 6. ročník)

  POÉZIA

  1. miesto – Rebeka Henžeľová
  2. miesto – Sara Čevelová
  3. miesto – Timea Lilien Matušiaková
  1. kategória (7. – 9. ročník)

  POÉZIA

  1. miesto – Veronika Antalíková

  PRÓZA

  1. miesto – Bibiana Amália Matušiaková

   

   

   

  Text: PhDr. Katarína Koldová

 • Geografická olympiáda

  V mesiaci február školského roku 2021/22 sa konalo aj okresné kolo geografickej olympiády. Žiaci súťažili v 3 kategóriách a každú kategóriu zastupovali traja žiaci z našej školy. Všetci deviati žiaci sa zaradili k úspešným riešiteľom, ôsmi z nich skončili na 1. – 3. mieste. Šiesti žiaci postúpili na krajské kolo olympiády. Blahoželáme.

   

  5. ročník:                     1. miesto - Timea Lilien Matušiaková

                                      2. miesto -  Sára Dobrová

                                      5. miesto - Nela Ondrejovičová

   

  6. – 7.ročník:               1. miesto - Rebeka Henžeľová

                                      2. miesto - Sara Čevelová

                                      3. miesto  - Linda Rusnáková

  - všetky tri dievčatá postupujú na krajské kolo

   

  8. – 9. ročník               1. miesto -  Veronika Antalíková

                                      2 miesto - Samuel Dobra

                                      3. miesto - Marek Melicher

  - všetci traja postupujú na krajské kolo

                                                 Mgr. Andrej Rončák

 • Dejepisná olympiáda

  V mesiaci február sa šikovní žiaci z našej školy zúčastnili okresného kola olympiády z dejepisu. Všetci sa svedomito pripravovali, keďže okrem poznatkov z jednotlivých ročníkov museli ovládať aj „čosi“ navyše, konkrétne zaujímavosti o pamiatkach UNESCO na Slovensku.

  9. ročník reprezentovala Bibiana Amália Matušiaková, ktorá sa umiestnila na 1. mieste, preto postupuje na krajské kolo. Získala najviac bodov zo všetkých súťažiacich vo všetkých kategóriách v okrese.

  7. ročník zastupovala Emma Kromholcová – získala 3. miesto, stala sa úspešnou riešiteľkou.

  6. ročník zastupovali Sara Čevelová (2. miesto) a Liane Lichtenegger (4. miesto), tiež sa obe stali úspešnými riešiteľkami.

  Z úspechov našich žiakov sa tešíme a blahoželáme im!

                                                                                     Mgr. Hana Oboňová, Mgr. Andrej Rončák

 • Šikovné ruky

  Šikovné ruky

  Školská dielňa našej základnej školy disponuje výborným vybavením a nástrojmi, ktoré často chýbajú aj v stolárskej dielni. Žiaci si počas hodín THD osvojujú teoretické, ale najmä praktické poznatky v oblasti prístrojov a náradia ako sú napríklad: sústruh, elektrický hoblík, rôzne typy brúsok, vŕtačky, letovačky, teplovzdušné pištole, gravírovačky, vyrezávacie píly, všetky typy ručného náradia a mnoho ďalších.

  Našich žiakov prácav školskej dielni veľmi baví a radi ju navštevujú. Páči sa im, že realizujú svoju kreativitu spojenú so zručnosťou a premieňajú ju na krásne a funkčné výrobky. Žiaci sú, šikovní, spolupracujú a neváhajú chytiť do rúk náradie a premeniť kus dosky, drôtu či plechu vo funkčný, alebo dekoračný predmet.


  Autor: Mgr. Michal Apjár

 • Lyžiarsky kurz

  Lyžiarsky kurz

  V dňoch 7. – 11. februára 2022 sa naši žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho kurzu. V tomto školskom roku sme zorganizovali tento kurz formou dennej dochádzky do rekreačného strediska Kokava – Línia. Všetci žiaci výborne zvládli začiatky zjazdového lyžovania. Dokonca niektorí brázdili svahy už s veľkou odvahou. Prialo nám počasie – slnko, výborný sneh, úsmev na tvárach všetkých.

  Mgr. Janka Kubaliaková

  foto a text

 • Fašiangový karneval v ŠKD

  Fašiangový karneval  v ŠKD

  „ Chystáme sa na karneval , bude zábava. Do tanca už veselá nám hudba vyhráva.

  Ja dnes budem princezničkou, a ty zasa kráľ .

  Celý svet je zrazu krajší keď je KARNEVAL. „

   

  Vo štvrtok 3. februára 2022 v našej Základnej škole , Školská v Poltári  nielen dopoludnie, ale i popoludnie  bolo plné zábavy . Ako každoročne i v Školskom klube , mali deti už tradičný FAŠIANGOVÝ KARNEVAL. Masky boli prekrásne a celá atmosféra fašiangového karnevalu sa niesla vo veselej nálade. Princezné , princovia, čarodejnice , motýle , klauni a množstvo iných čarovných masiek , sa vyšantilo v množstve zábavných a tanečných súťaží. Usmiate tváre detí , svedčili o tom aká výborná nálada nás všetkých ovládla. Spoločne sa už všetci tešíme na Fašiangový karneval , ktorý bude na budúci rok.

                                                                                                

  Eva Dudášová, Bc. Michaela Nosáľová

                vychovávateľky

 • Karneval 2022

  Karneval 2022

       Fašiangové obdobie je čas zábav, plesania, karnevalov, a preto ani v našej škole nemohol vo februári chýbať tradičný karneval. Každoročnú tradíciu nám tento rok neprekazila ani aktuálna epidemiologická situácia a umožnila nám rozveseliť sa aspoň v rámci jednotlivých tried. Každá trieda sa zmenila na krajinu princezien, čarodejníkov a mnoho iných zaujímavých rozprávkových bytostí. Štvrtkové dopoludnie pred polročnými prázdninami sa na 1. stupni nieslo v duchu dobrej nálady a zábavy. Žiaci si zorganizovali svoj vlastný triedny program, ktorým boli zábavné súťaže, nechýbala ,,triedna hostina“ či diskotéka. Ako po minulé roky, tak i teraz žiaci prekvapili nápaditými a originálnymi maskami, z ktorých tie ,,naj“ boli odmenené. Sladkú odmenu však dostali aj ostatné masky.

       Úsmev na detských tvárach nám bol všetkým odmenou za krásne prežité dopoludnie.

   

                                                                                                    Text: PhDr. D.Kminiaková

 • Deti z ŠKD pri ZŠ Školská v Poltári vzdali hold hrdinom

  Dňa 13.januára 2022 si deti z ŠKD pri ZŠ Školská v Poltári pripomenuli 77.výročie oslobodenia mesta Poltár. Padlým,  spoločne zapálili sviečku a vzdali hold odvážnym hrdinom,  ktorí neváhali položiť svoj vlastný život , aby sme sa my všetci mali lepšie. Prečítali sme si mená vyryté na pomníku a niektoré deti si medzi nimi našli aj pra-prastarých rodičov.

  Za čo by sme sa im všetkým chceli poďakovať. 

   

                                                                                                 Dudášová, Bc Nosáľová

                                                                                                    vychovávateľky

 • Ako sa môžeme starať o naše vtáčiky v zime a ešte všeličo iné

  Ako sa môžeme starať o naše vtáčiky v zime a ešte všeličo iné

  Vtáča v zime

   

  Sedí vtáča na haluzi,

  nespieva, len roní slzy.

  Hlad ho morí, neboráka,

   čo položiť do zobáka?

  Semiačok niet v tráve, v kríčku.

   Kto by myslel na pesničku?

  Videli ho chlapci malí,

  vzápätí si povedali:

  „Ostane to vtáča nemé?

   Zrniečok mu nasypeme.

   

  Zima už k nám zavítala a je akurát čas postarať sa o našich spevavcov. Skôr ako to spravíme, niečo sa o nich aj naučíme. Kde a ako žijú, čo potrebujú pre svoj život, ktorí u nás prezimujú, čo im môžeme nasypať do vtáčích domčekov....

  Toto a ešte viac sa žiaci 1. stupňa dozvedeli cez rôzne ukážky, počúvanie spevu niektorých druhov vtákov, prezentácie, ... .

  Žiaci si spravili vtáčiky, iní zas pripravili jednoduché kŕmidlá z dreva a prírodných materiálov, niektorí ich  zhotovili z roliek kartónového papiera, ktoré obsypávali semienkami slnečnice, kukurice, pšenice.  Niektoré sú netradične v šupke z pomaranča.

  Všetky vtáčie búdky budú umiestnené v areály ZŠ a počas zimných mesiacov im deti budú prisypávať semienka. Vtáčiky sa nám potom poďakujú, napríklad aj pekným spevom.

   

   

                                                                              Text a foto: učiteľky 1. stupňa

 • Vianočný pozdrav z prvého stupňa

  Vianočný pozdrav z prvého stupňa
 • Od nás pre Vás - Mikuláš na našej škole

  Od nás pre Vás - Mikuláš na našej škole

  "Mikulášku,dobrý strýčku, modlím sa Ti modlidbičku..." I slová tejto piesne zazneli v kultúrnom programe,ktorý si pre dedkov a babky, zo ZpS Tília v Slanej Lehote a DSS v Poltári , pripravili deti z ŠKD pri ZŠ Školská 3 v Poltári. Nielen deti , ale i seniori sa tešia na Mikuláša, ktorý im prináša prekvapenie. Aj deti, v školskom klube si s láskou pre nich pripravili malé prekvapeni , v pdobe vlastnoručne vyrobených Mikulášikov. Veríme, že seniorov program potešil, rozžiaril ich srdiečka a dúfame, že uz čoskoro sa budeme môcť s nimi stretnúť osobne.


  Dudášová,Matúšová - vychovavateľky ŠKD

 • Informatická súťaž iBobor

  Informatická súťaž iBobor

  V dňoch 8.11. až 12.11. sa uskutočnil ďalší ročník súťaže iBobor. Je to medzinárodná informatická súťaž, v ktorej žiaci pracujú s informáciami, vyhodnocujú ich a prichádzajú na riešenie rôznych "zapeklitých" úloh. V školskom roku 2019/2020 sa konala v 54 krajinách sveta.

  V tomto ročníku sa na našej škole do súžaže zapojilo 9 žiakov v kategóriách Bobrík - Timea Lilien Matušiaková, Matúš Kubelka, Adam Bodnár, Benjamín - Timoteus Ančo a Kadet - Samuel Dobra, Viktor Jurkovič, Veronika Antalíková, Bibiana Amália Matušiaková, Daniel Hano. Sútaženie prebiehalo online cez počítače v škole. V kategórii Bobrík bola úspešnou riešiteľkou Timea Lilien Matušiaková a v kategórii Benjamín bol úspešný riešiteľ Timoteus Ančo. Úspešným riešiteľom gratujujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

   

  Milan Bodnár

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica školská č.3, 98701 Poltár
 • riaditeľ školy: 0911 310 019
  +421 047 4222315

Fotogaléria